+32 475 59 10 15
nl
en

Scenografie

Liefde en Devotie, het Gruuthusehandschrift

Brugge 2013

Egidius waer bestu bleven? Zo luidt de beginregel van het Egidiuslied, een pareltje uit de Middelnederlandse literatuur. De tekst maakt deel uit van een omvangrijk perkamenten manuscript dat gedichten, gebeden en liederen bundelt. Het werd rond 1400 in Brugge geschreven en is nu gekend als het Gruuthusehandschrift. In het voorjaar 2013 is het Gruuthusehandschrift uitzonderlijk te bezichtigen in het Gruuthusemuseum. Circa 250 objecten uit de periode rond 1400 brengen de thema’s tot leven en schetsten zo een beeld van het culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge ten tijde van het Gruuthusehandschrift.