+32 475 59 10 15
nl
en

Scenografie

Museum aan de IJzer

Monument voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid

Diksmuide 2014

Het fel beladen IJzertorenmonument vertelt vanaf 2014 het relaas van het Belgisch-Duits front, de bezetting van het land tijdens de Groote Oorlog en de Vlaamse Ontvoogding. Met de keuze voor ‘Wat rest van het leven. Wat blijft van het land.’ trekken we als tentoonstellingsmakers een radicale rode draad doorheen de verschillende thema’s, een vertellijn die een welbepaalde invulling aan de thema’s geeft. Ons narratief confronteert de vereenvoudigde ‘grote geschiede- nis’ van naties, volkeren en staatshoofden met ‘kleine geschiedenissen’ in de marge die de oorlog heel concreet maken: verrassende perspectieven, persoonlijke en regionale verhalen en weinig bekende historische feiten. Het thema ‘nationale identiteit’ wordt geanalyseerd in ‘Vensters op nationale identiteit’ die vanuit de geschiedenis van de oorlog linken leggen naar het heden.