+32 475 59 10 15
nl
en

Scenografie

Gents Universiteitsmuseum - GUM

Campus Ledeganck UGent

Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum staat middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K. Het GUM is een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan. Het GUM wil zich profileren als een forum voor wetenschap, twijfel en kunst.

Het GUM en de Universiteit Gent beschikken over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties (meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke disciplines. Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek. In het museum en in de focusexpo’s krijg je een selectie topstukken uit die collecties te zien.

De grote ruimte van de permanente opstelling baadt in een bijzondere sfeer van licht en donker. De bezoeker wandelt door een film- of theatersetting en ziet de opstelling vanuit een veelheid van perspectieven. De theatrale opstelling uit de film ‘Dogville’ toont hoe de verschillende vlakken op één podium een eigen verhaal en sfeer krijgen. De belichting van de (top)objecten, de interactieve topstukkenafels, het decor van de reeksen objecten in de abinetten, en de intro- en eindfilm vormen de podia van het museum.

Foto’s: Martin Corlazzoli & Karin Borghouts