+32 475 59 10 15
nl
en

Scenografie

Gents Universiteitsmuseum (opening voorzien in 2020)

Campus Ledeganck UGent

De UGent telt minimaal 642.393 erfgoedobjecten in haar verschillende collecties . Deze objecten zijn het resultaat van 200 jaar onderzoek, onderwijs en verzameldrang aan de UGent, over verschillende wetenschappelijke disciplines heen. Het toekomstige Gentse Universiteitsmuseum zal een brug slaan tussen de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid beoefend aan de Universiteit Gent en de maatschappij, zal waken over het museaal erfgoed dat verzameld werd binnen die bedrijvigheid, zal dit erfgoed ontsluiten op een eigentijdse manier en ambieert via een wetenschapsfilosofisch verhaal een zo breed mogelijk publiek te enthousiasmeren. Deze ontwerpopdracht voor het toekomstige Universiteitsmuseum werd toegewezen aan de conceptgroep ‘Handelsreizigers in Ideeën’, architect-scenograaf Koen Bovée en de grafische vormgevers ‘Jan & Randoald’.